objednávkový formulář ceník obchodní podmínky reference úspěchy ke stažení kontakt o nás
návštěvnost
Ekohelp, s. r. o.ÚčetnictvíÚčetní uzávěrka
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
Při vedení účetnictví se v běžném období zaznamenávají průběžně účetní případy, které souvisí s činností firmy; na závěr běžného účetního období se zaznamenávají účetní případy, jejichž cílem je sestavení účetní závěrky.

Před sestavením účetní závěrky je třeba účtovat o případech, které se zpravidla běžně neúčtují a které jsou specifické právě pro tuto etapu. Vzhledem k tomu, že etapy účetní uzávěrky a na ni navazující účetní závěrky zahrnují značný objem prací, je vždy vhodné zpracovat harmonogram účetní závěrky.

Tento harmonogram by měl zahrnovat zejména:
• konkrétní etapy účetních prací
• termíny jejich zajištění
• odpovědné zaměstnance za jejich zpracování a dodržení

Plnění tohoto harmonogramu umožňuje úplné a včasné zpracování účetní uzávěrky a závěrky.

Přehled základních etap prací při účetní uzávěrce a účetní závěrce:
• Inventarizace majetku a závazků, účetní analýza
• Daňová analýza, jejímž cílem je výpočet daně z příjmů PO, resp. FO
• Zaúčtování splatné a odložené daňové povinnosti
• Uzavírání účetních knih
• Sestavení účetní závěrky
• Audit účetní závěrky
• Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou na finanční úřad
• Vyhotovení výroční zprávy
• Zveřejnění údajů z účetní závěrky