objednávkový formulář ceník obchodní podmínky reference úspěchy ke stažení kontakt o nás
návštěvnost
Ekohelp, s. r. o.ÚčetnictvíInventarizace účtů
INVENTARIZACE ÚČTŮ
Zákon o účetnictví § 29,30 ukládá účetním jednotkám povinnost inventarizovat majetek a závazky a stanoví pravidla pro provádění inventarizací.

Inventarizace je jednou z činností, která přispívá úplnosti, průkaznosti
a správnosti údajů v účetnictví.

Inventarizace zahrnuje inventuru, ale navíc celý soubor dalších prací.

• porovnání skutečného stavu se stavem účetním
• zjištění inventarizačních rozdílů
• vyšetření příčin vzniku inventarizačního rozdílu
• vypracování návrhu na vypořádání inventarizačního rozdílu