objednávkový formulář ceník obchodní podmínky reference úspěchy ke stažení kontakt o nás
návštěvnost
Ekohelp, s. r. o.ÚčetnictvíLeasingová evidence
LEASINGOVÁ EVIDENCE
Leasing (pronájem) je smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem.

Leasing může mít 2 formy:
Operativní leasing
• Majetek, který si nájemce pronajímá a po uplynutí doby pronájmu vrací
  pronajímateli.
• Doba pronájmu je běžně podstatně kratší, než je předpokládaná doba
  životnosti předmětu pronájmu.
• Vlastníkem předmětu pronájmu je v průběhu i po skončení operativního
  leasingu pronajímatel.
• Nájemce vykazuje předmět operativního leasingu po dobu jeho užívání
  pouze v podrozvahové evidenci.

Finanční leasing
• Majetek, který si nájemce pronajímá, je po celou dobu pronájmu
  ve vlastnictví pronajímatele, teprve po uplynutí doby pronájmu přechází
  do vlastnictví nájemce.
• Pronajímatel najatý majetek odepisuje.
• Nájemce eviduje pronajímaný majetek v podrozvahové evidenci,
  po ukončení leasingu přechází do jeho majetku.