objednávkový formulář ceník obchodní podmínky reference úspěchy ke stažení kontakt o nás
návštěvnost
Ekohelp, s. r. o.ÚčetnictvíRozvaha, výkaz zisků a ztrát
ROZVAHA, VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Rozvaha, nebo-li bilance, vypovídá o tom, kterou součástí vašeho majetku, popř. cizího kapitálu, plánujete financovat vaši podnikatelskou činnost.

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou součástí roční závěrky a tím i základními výstupy z účetnictví, které v sobě zahrnují informace o všech zaúčtovaných operacích daného účetního roku i obdobích předchozích.

Při sestavování těchto výkazů je proto třeba postupovat v souladu s účetními předpisy, které stanoví pravidla pro jejich sestavování.