objednávkový formulář ceník obchodní podmínky reference úspěchy ke stažení kontakt o nás
návštěvnost
Ekohelp, s. r. o.Náhradní plnění
Náhradní plnění
Náhradní plnění je ze zákona §81 o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. jednou z možností splnění povinného podílu. Spočívá v odebrání služeb, zboží či zadávání zakázek firmám, které mají více jak 50% OZP zaměstnanců a fungují jako dodavatelé náhradního plnění. Tato povinnost se týká všech zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci.

Náhradní plnění a legislativa
Náhradní plnění se řídí již zmíněným zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Ten prošel novelou platnou od 1. 1. 2015. Výpočet povinného podílu a jeho výše se stále řídí vyhláškou č. 518/2004 Sb. V souboru jsme pro Vás vybrali pouze tu část, která se týká náhradního plnění a výpočtu povinného podílu.

Povinný podíl OZP
Povinnost zaměstnávat OZP, osoby se zdravotním postižením, mají ze zákona všichni zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v přepočteném počtu. Zaměstnávání OZP je dáno povinným podílem 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Jak povinný podíl splnit?
A. Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením
B. Náhradní plnění (tj. odběr služeb či výrobků od zaměstnavatelů s 50 % zaměstnanců OZP nebo zadávání zakázek těmto společnostem)
C. Finanční odvod státu za nezaměstnávání OZP
D. Kombinace výše uvedených možností
Účetnictví a daňová evidence
Vedení účetnictví a daňové evidence dle platných účetních předpisů a právních norem. Kvalitní a včasné zpracování veškeré účetní a daňové agendy, předkládaní výsledků hospodaření, vypracování analýzy nákladů, účetní poradenství a další.
Mzdy
Zpracování mezd a veškeré mzdové evidence, včetně měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, zúčtování záloh, vedení evidence personalistiky dle platných předpisů, zastupování na příslušných úřadech v rámci řízení.
Daňová přiznání
Součástí služeb je zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob a fyzických osob, přiznání k DPH, souhrn. hlášení, přiznání k silniční dani a jejich elektronickém podání finančnímu úřadu, samozřejmostí je zastupování u FÚ v rámci řízení.