objednávkový formulář ceník obchodní podmínky reference úspěchy ke stažení kontakt o nás
návštěvnost
Ekohelp, s. r. o.DaněZpracování daňové evidence fyzických osob
ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE PRO FO
Povinnost vést daňovou evidenci mají ty fyzické osoby, které dosahují zdanitelných příjmů podle §7 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tj. příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, a při tvorbě základu daně budou uplatňovat skutečně vynaložené výdaje a nevedou účetnictví.

V rámci společnosti nabízíme vedení daňové evidence pro OSVČ včetně přidružených služeb, jako je vyřízení/změna živnostenských oprávnění, registrace k daním nebo zastupování na úřadech.

Našim klientům můžeme nabídnout individuální přístup, informační podporu a především vysoce kvalitní odborné služby.

Naše služba zahrnuje:
• Kompletní zpracování a vedení daňové evidence
• Vedení a zpracování deníku příjmů a výdajů
• Vedení a zpracování pokladní knihy
• Vedení dlouhodobého majetku a jejich nákladových odpisů
• Vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků
• Zpracování roční účetní závěrky
• Vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
• Zpracování přiznání k DPH (kvartální nebo měsíční)
• Zpracování přiznání k silniční dani, dani ze závislé činnosti a dalším.