objednávkový formulář ceník obchodní podmínky reference úspěchy ke stažení kontakt o nás
návštěvnost
Ekohelp, s. r. o.DaněZáznamní povinnost pro DPH
ZÁZNAMNÍ POVINNOST PRO DPH
Plátce je povinen vést záznamní povinnost v rozsahu nutném pro sestavení daňového přiznání (zákon o DPH, §100).

Z tohoto ustanovení vyplývá povinný rozsah:
• typ plnění (přijatá, uskutečněná v tuzemsku; dovoz z třetích zemí)
• sazba daně
• základ daně
• výše daně
• datum zdanitelného plnění
• vazba na daňový doklad

V záznamní povinnosti je nutno dále uvádět:
• DIČ u přijatých plnění (vyjma zjednodušených daňových dokladů)
• vést přehled uskutečněných plnění, která jsou od daně osvobozena
• vést přehled uskutečněných plnění, která nejsou předmětem daně

Na zakládě toho pro Vás vypracujeme kompletní záznam pro DPH.