objednávkový formulář ceník obchodní podmínky reference úspěchy ke stažení kontakt o nás
návštěvnost
Ekohelp, s. r. o.OstatníZpracování daňového přiznání
ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
Zpracování daňového přiznání a podání daňového přiznání na finanční úřad vnímá řada klientů jako svou hlavní povinnost vyplývající z daňových zákonů. Daňový subjekt je povinen v daňovém přiznání daň si sám vypočítat a uvést též případné výjimky, osvobození, zvýhodnění, slevy, odpočty a vyčíslit jejich výši.

Zpracování daňového přiznání přitom může být často komplikované a ve většině případů nestačí jenom vyplnit tiskopis podle příslušného poučení k daňovému přiznání, ale je nutné zpracovat další přílohy a především zohlednit veškerá ustanovení příslušného daňového zákona.

Podle rozsahu, který si sami zvolíte:
Vám poskytneme metodickou pomoc, kdy dohlédneme, aby žádná relevantní skutečnost nebyla při zpracování daňového přiznání opomenuta,
nebo za Vás daňové přiznání na základě Vašich podkladů zpracujeme a případně také v zastoupení Vaším jménem podáme na finanční úřad,
nebo u Vás provedeme tzv. daňový audit, kdy podrobně prověříme připravené podklady, zejména výstupy z účetnictví, a na základě něj zpracujeme daňové přiznání (cílem daňového auditu je jednak optimalizovat daňovou povinnost klienta a jednak předejít možným daňovým rizikům nebo alespoň klienta na zjištěná daňová rizika předem upozornit).

Pokud daňové přiznání k dani z příjmů zpracovává a na základě zplnomocnění předkládá daňový poradce, lze využít tzv. odklad podání daňového přiznání, tj. prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení daně o 3 měsíce.

Jsme schopni pro Vás zajistit zpracování daňových přiznání prakticky všech daní ukládaných v České republice (tj. přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty, přiznání k dani z nemovitostí, přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, přiznání k dani silniční, přiznání ke spotřebním daním nebo přiznání k ekologickým či energetickým daním).