objednávkový formulář ceník obchodní podmínky reference úspěchy ke stažení kontakt o nás
návštěvnost
Ekohelp, s. r. o.Obchodní podmínky
Obchodní podmínky pro poskytování služeb v rámci činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

SMLUVNÍ VZTAH

Účetní společnost Ekohelp, s.r.o. uzavírá s klientem smlouvu o spolupráci dle § 1746 NOZ. Rozsah a podmínky smluvního vztahu jsou vždy předmětem individuální dohody.

Uzavřením smluvního vztahu mezi klientem – odběratelem a účetním poradcem – dodavatelem dochází k naplnění § 5 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kdy účetní jednotka může pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Pověřením podle věty první se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví.

Z výše uvedeného vyplývá, že účetní poradce vykonává účetní poradenství a služby vedení účetnictví a daňové evidence výhradně na základě podkladů dodaných k zaúčtování odběratelem. Dodavatel je povinen informovat odběratele o možných dopadech zaúčtování jím dodaných účetních dokladů. Trvá-li odběratel na uchování těchto dokladů v účetnictví, nenese dodavatel za případné nesrovnalosti při kontrolách účetnictví ze  strany správce daně a jiných kontrolních orgánů žádnou odpovědnost.

V případě žádosti o písemné poradenství se smluvní vztah považuje za uzavřený odesláním objednávky a jejím následným potvrzením o přijetí účetní kanceláří.

Stejně tak, pokud se jedná o žádost ústního poradenství odeslanou prostřednictvím objednávky. Ústní poradenství v rámci klientského vztahu – smlouvy o spolupráci, je řešeno prostřednictvím této obchodní smlouvy.

Smluvní vztah v případě ústního poradenství vyžádaného jinou formou vzniká jeho poskytnutím.

Účetnictví a daňová evidence
Vedení účetnictví a daňové evidence dle platných účetních předpisů a právních norem. Kvalitní a včasné zpracování veškeré účetní a daňové agendy, předkládaní výsledků hospodaření, vypracování analýzy nákladů, účetní poradenství a další.
Mzdy
Zpracování mezd a veškeré mzdové evidence, včetně měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, zúčtování záloh, vedení evidence personalistiky dle platných předpisů, zastupování na příslušných úřadech v rámci řízení.
Daňová přiznání
Součástí služeb je zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob a fyzických osob, přiznání k DPH, souhrn. hlášení, přiznání k silniční dani a jejich elektronickém podání finančnímu úřadu, samozřejmostí je zastupování u FÚ v rámci řízení.